KELE COMP Shop
Autor:František Kele
Ktrblietavým štítom Karakoramu
Naša cena:175,00 Sk
Na sklade:996 ks
Žáner:Cestopis
Vydavateľ:Slovensko a svet
ISBN:80-969216-8-2

1.vydanie
Objednávam: ks
Pridať tovar v tomto počte do košíka
Každý z nás, ktorí sme sa nakoniec zúčastnili výpravy do Karakoramu mal svoje osobné dôvody, prečo na túto ťažkú cestu vykročil. Spočiatku som bol presvedčený, že motívy sú zložité a mne nie celkom priehľadné, jasné. Čím dlhšie som však bol so svojimi priateľmi na expedícii, tým som si utvrdil môj pôvodný názor: ľudia sa vydali na ťažkú cestu kvôli vrchom . . . Je pravda, že osobné motívy sa dali kvalitatívne rozlíšiť. Napríklad niekto chcel ísť do Karakoramu preto, aby dokázal sebe (i svetu . . .) svoje horolezecké ambície. Iný preto, že do srdca druhého najvyššieho pohoria, teda k samotným osemtisícovkám, sa ešte žiadna výprava z Česko-Slovenska nevydala. Niekomu nezáležalo na horolezeckom výkone, ale išlo mu len o veľké dobrodružstvo, aké sa dá na horolezeckých expedíciách zažiť. S určitosťou však viem vyjadriť len moje osobné motívy.
Patril som medzi tých, ktorí boli motivovaní skutočnosťou, že expedícia Karakoram 88 bude prvou výpravou z našej vlasti ku karakoramským osemtisícovkám. Expedícia Karakoram 88 mala dva ciele: Ako prvý uvediem výstup na Gašerbrum I (8 068 m) viacerými cestami a jeho zlyžovanie. Druhý okruh cieľov súvisel s vedeckým bádaním, najmä so získaním poznatkov o ochrane prírody v oblasti ľadovca Baltoro, ktoré by mohli poslúžiť k porovnaniu tohto regiónu s oblasťou národného parku Sagarmatha, ktorý skúmala skupina našich vedcov počas expedície Himaláje 84 Sagarmatha v Nepále. Tieto dva motívy boli rozhodujúcimi motívmi, pre ktoré som sa rozhodol vydať na namáhavú cestu prípravy expedície.
Spočiatku som sa pripravoval na funkciu vedúceho expedície. Avšak cesty do Košíc na schôdzky a pravdaže aj konkrétna práca mimo mesta v ktorom žijem, mi nedovoľovala pracovať tak, ako by sa to od vedúceho očakávalo. Museli sme vybrať jedného spomedzi domácich chlapcov. Výber sa zúžil na dvoch mužov: na Blažeja Adama a Róberta Gálfyho. Ked'že sme žili v čase "výjazdných doložiek", nemali sme istotu, či Adam dostane povolenie k ceste, pretože sa pred časom vrátil z "nepovoleného" pobytu v Kanade. Rozhodli sme sa pre Róberta. Byť vedúcim výpravy je nezávideniahodná funkcia a prinášala len enormné starosti, zodpovednosť a zvyčajne nakoniec nevďak . . . Len málo výnimiek potvrdzovalo u nás v minulosti toto pravidlo.
Výprava mala ešte nevymenovaného riaditeľa. Stal sa ním Štefan Haberland, tajomník TJ Metropol v Košiciach, ktorá bola hlavným organizátorom našej expedície. Riaditeľ v pozadí nezabudol na žiadnu ani zdanlivo nevýznamnú maličkosť. Pracoval neúnavne. Docielil, že aj ostatní museli dodržiavať dohodnuté termíny.
Vo výprave Karakoram 88 bolo z desíatich riadnych členov expedície šesť členov TJ Metropol. A hoci o úspechu či neúspechu výpravy sme už nechali hovoriť iných, je pravda, že prvá výprava do Karakoramu z našej krajiny sa ako jediná v histórii slovenského i česko-slovenského expedičného podnikania vrátila domov s impozantným výsledkom: jej členovia vyliezli na dve zo štrnástich osemtisícoviek Zeme.
Spoluorganízátorom výpravy bola Slovenská geografická spoločnosť prí Slovenskej akadémii vied (jej Sekcia pre výskum vysokých pohorí a expedičnú činnosť).

Na prehľad tovaru
 
Môj košík